Makine Öğreniminin Gücü

Dijital pazarlama gelişmelerinin son dönemlerinde, Google Ads (Smart) Akıllı Kampanya modellerinin öne çıkmasıyla beraber makine öğreniminin pazarlamaya olan etkisi yadsınamaz boyutlara ulaştı. Reklam verenler ve pazarlamacılar için büyük önem arz eden makine öğrenimi, dönüşüm odaklı çalışan kampanya modellerinde sıklıkla kullanılıyor.

Nedir Bu Makine Öğrenimi?

Makine öğrenimi, yazılım araçlarının açık bir şekilde programlanmadan; sonuçları tahminlemekte daha doğru sonuçlar vermesini sağlayan bir algoritma biçimidir. Makine öğreniminin temel amacı, toplanan veriler aracılığıyla algoritmalar oluşturmak ve yeni veriler eklendikçe hedeflenen dönüşüme göre tahminler oluşturmaktır. Google makine öğrenimi, tahminlerini geliştirmek ve hedef dönüşümü arttırmak için istatistiksel yöntemleri ve big datayı kullanmaktadır.

Reklam verenler için işlenmesi gereken çok büyük miktarda veri varken önemli bilgileri tespit etmek ve bu bilgiler ışığında doğru verilerle aksiyon almak zorlayıcı bir konu haline geldi. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı dijital dünyada; pazarlamacılar, daha başarılı kampanyalar oluşturmak ve hedef dönüşümlerini arttırmak için büyük çaptaki bu veriyi işlemeyi bilmeli doğru aksiyonlar almak için tüm resmi görebilmelidir. Tam da bu noktada makine öğrenimi sayesinde bu keskin görme gücüne erişmek artık mümkün.

Verinin Gücünden Faydalanmak

Son dönemlerde, özellikle perakende satış yapan e-ticaret firmaları; yüksek rekabet ortamında kullanıcıların satın alma süreçlerinin çok uzadığından dem vuruyor. Müşterinin alışveriş yolculuğu geçmişe kıyasla daha uzun sürelerde sonuçlanıyor. Bu durum da potansiyel müşterilerin işletme için ne kadar değerli olduklarını anlamak ve en ilgili reklam
gösterimlerini sağlamak için yapılan reklam optimizasyonu süreçlerini uzatmaktadır.

Sitesinde binlerce ürün çeşidi olan bir işletmeyi ele aldığımızda uzayan pazarlama süreçleri hem vakit hem de para kaybına yol açıyor. Lakin, makine öğrenimi sayesinde yeterli dönüşüm sağlamış kampanyalarda en doğru kişilere, en doğru zamanda reklam gösterimi sağlanabilir. Bu sayede, kullanıcıların satın alma süreçlerinin kısaltılması ve daha verimli kampanyalar oluşturarak maliyetlerin minimumuma indirilmesi çok daha kolaydır. Buna ek olarak, reklam verenler için
bulunmaz bir nimet olan makine öğrenimi, optimizasyon süreçlerinin kısaltılmasına ve daha verimli kampanyaların oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Yüksek dönüşüm ve düşük maliyetler sayesinde, hem reklam veren uzmanlar hem de işletmeler yüksek motivasyonla yatırımlarını arttırma kararları almaktadır.

Başarılı Google Ads Teklif Stratejileri

Standart olarak oluşturulan kampanyaların teklif stratejilerindeki manuel düzenlemeler hem maliyet hem de zaman bağlamında avantajlarını günden güne yitiriyor. Bu kampanyalara alternatif olarak Akıllı Teklif Stratejilerinin kullanıldığı kampanyalar birçok avantaj sağlıyor. Örneklemek gerekirse; Hedef EBM, Hedef ROAS, Dönüşümleri artırma ve Geliştirilmiş TBM birer Akıllı Teklif Stratejisidir.

Akıllı Teklif Stratejileri, gelişmiş makine öğrenimini kullanarak Google Ads hesabı genelinde farklı teklif tutarlarının dönüşüm değerlerini nasıl etkileyeceğini belirler. Bu sayede en doğru teklif tahminlerinin uygulanması için optimizasyon imkanını geliştirir. Etkili raporlama yeteneği sayesinde en yüksek dönüşüm için gerekli olan teklifi otomatik olarak düzenler ve mevcut teklif yönteminize kıyasla ne kadar başarılı performans sergilediğini test etme imkânı sağlar.

Kimlere Yöneliktir?

Akıllı Teklif stratejileri büyük ve küçük ölçekli tüm işletmelerde başarı sağlar. Belirtilen bütçe üzerinden en yüksek dönüşümü sağlamak için çalışır. Akıllı Teklif, tüm kampanyalarınızdan alınan verileri temel alarak optimizasyon yapabilir. Böylece, yeterli performans alınamayan ve kendilerine ait verileri olmayan yeni kampanyaların bile performansını arttırabilir.

Sonuç olarak; makine öğrenimi, kullanıcıların karar alma süreçlerinin belirlenmesinde, reklamların doğru hedef kitleye tam ihtiyacı olduğu anda gösterilmesine ve en önemlisi reklam verenler için zamandan tasarruf edip, maliyetlerin büyük oranda azaltılmasına imkan vermektedir. Uzmanlıklarını geliştirmek için bu son teknoloji araçlarını kullanan modern pazarlamacılar, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve daha verimli dönüşümler sağlamak için daha önce hiç sahip olmadıkları bir güce sahip olmuşlardır.

Yorum Bırak